யாழ் செய்திகள்

Home யாழ் செய்திகள்

APPLICATIONS

HOT NEWS

எனக்கு அதிகமாக கோபம் வரும்; நிதி அகர்வால்!

தனது கோபத்தை தியானம் மூலம் கட்டுப்படுத்தியிருப்பதாக நடிகை...